het Nederlands Sociaal Forum

De Top van Onderop

De G8, de top van regeringsleiders van de rijkste 8 landen van de wereld is in juni 2007 in Duitsland. Het NSF organiseert daarom op zondag 20 mei in Amsterdam de “Top van Onderop” waar Nederlandse sociale bewegingen hun alternatief voor een betere wereld presenteren. Deze conferentie met naar verwachting meer dan duizend deelnemers zal plaatsvinden in diverse zalen rondom het Leidseplein in Amsterdam. Buiten op het plein zal die dag om 13 uur een spectaculaire actie van de Top van Onderop plaatsvinden. Met een duidelijk signaal: “Een andere wereld is mogelijk!”

De Nederlands-Filippijnse Solidariteitsbeweging organiseert samen met het onafhankelijke onderzoeksbureau “IBON Europe” een workshop op de “Top van Onderop”, met de titel:

Mensenrechten, Milieu en Ondernemers Verantwoordelijkheid

Programma en verdere informatie vindt u op de website Nederlands Sociaal Forum.