Noodtoestand Opgeheven, Repressie Blijft

8 maart 2006

Wij ondergetekenden, organisaties en personen - Filippino's en vrienden van het Filippijnse volk - in Nederland, blijven ongerust, omdat ondanks de opheffing van de 'noodtoestand' de onderdrukking van de legale oppositie en de media onderdeel blijft uitmaken van de politiek van de huidige regering in Manilla.

We zijn dankbaar dat een sterke oppositie - zowel in de Filippijnen als in het buitenland - President Gloria M. Arroyo heeft gedwongen Proclamatie 1017 te herroepen en daarmee ook de 'noodtoestand' op te heffen. De protestacties in de VS, Canada, Azië en Europa werden gevoerd door Filippino's en hun vrienden die het Filippijnse volk een goed hart toedragen.

In Nederland hielden organisaties van Filippino's en hun bondgenoten protestacties voor de Filippijnse ambassade in Den Haag en op de Dam in Amsterdam. De parlementsleden Harry van Bommel van de SP en Farah Karimi van GroenLinks hebben, onafhankelijk van elkaar, vragen gesteld aan de regering en zij roepen op voor de vrijlating van de vastzittende congresleden en tot een einde van de onderdrukking van de persvrijheid.

Ondanks de opheffing van de noodtoestand blijft het congreslid Crispin Beltram wederrechtelijk gevangen. Vijf andere leden van de parlementaire oppositie - Satur Ocampo, Liza Maza, Rafael Mariano, Joel Virador en Teddy Casiño moeten nog steeds vrezen voor wederrechtelijke arrestatie. UN ad litem Rechter Romeo T. Capulong, de raadsman van deze vijf leden van het congres, wordt zwaar bewaakt door leden van de militaire inlichtingendienst.

De medewerkers van President Arroyo blijven de media met sancties bedreigen. Er zijn processen aangespannen tegen de uitgevers en twee journalisten van de 'Daily Tribune' met de duidelijk bedoeling de pers te intimideren.

De mensen blijven onrustig, omdat de oorzaken van de recente politieke crisis niet zijn opgelost: aantijgingen tegen Arroyo, dat zij de verkiezingen heeft vervalst, grote plundering van het geld van het volk door haar familieleden en kompanen, de onopgeloste moorden op politieke tegenstanders en het doordrijven van een economische politiek waardoor de armoede en het lijden van het volk verergeren.

Wij blijven het Filippijnse volk steunen in zijn verlangen naar een zuivere en eerlijke regering. Wij eisen een eind aan de repressie van de legale oppositie en de pers.

Wij ondersteunen de eis voor de onmiddellijke vrijlating van congreslid Crispin Beltran, opdat het begane onrecht op dusdanige wijze wordt hersteld, dat hij zijn werkzaamheden als wetgever kan hervatten en voortzetten.

Wij roepen op tot ondertekening van deze tweede verklaring.
Mail uw naam en eventuele organisatie door naar

nfs@enefes.demon.nl

Ondertekenaars:

De demonstratie 'Breken met Bush: niet meer doden' in Amsterdam werd aangegrepen voor het inzamelen van handtekeningen. Het aantal demonstranten was aan de lage kant, mede doordat het een ijskoude dag was. Toch hebben ondanks de kou en de stijve vingers zo'n 75(!) mensen ondertekend. Het merendeel van de ondertekenaars tekende namens zichzelf. Een aantal tekende in naam van hun organisatie, zoals o.a. NCPN, PvdA, TKP, Pastors For Peace, Vrij Media Collectief, DHD Nijmegen, Iraanse Studenten Associatie.

geef u op dmv een mailtje naar:

nfs@enefes.demon.nl