UPR Watch 2012

 
 

Afgelopen 29 mei 2012 ondergingen de Filippijnen voor de tweede maal het proces van de Universal Periodic Review (UPR) in de Mensenrechtenraad van de Verenigde Naties (UNHRC). De UPR is een soort ‘mensenrechtenexamen’, dat eens in de vier jaar moet worden afgelegd.

 

De Universal Periodic Review van de Filippijnen temidden van een voortdurend klimaat van straffeloosheid